Het project

Het Digitale Bomen Monument is een kunstproject van Nicole Spit om bomen uit de omgeving van Castricum te digitaliseren en in een virtuele droomwereld te plaatsen.

Logo Gemeente Castricum

Het project wordt ondersteund door het makersfonds voor kunstenaars van de gemeente Castricum.

Het project 'Digitaal Bomen Monument' gaat over hoe we karakteristieke bomen kunnen bewaren in een virtuele wereld

De essentie van het project is: onderzoeken hoe we oude karakteristieke bomen eigenlijk kunnen bewaren. Tijdens de COVID Lock downs merkten veel mensen dat ze behoefte hebben aan energie uit de natuur, bos en bomen om zich heen. Onze bewustwording over de waarde van bomen verandert.

Steeds meer bomen verdwijnen door kap of bosbranden of door een andere kijk op natuurbehoud. Kunnen we monumentale bomen wellicht behouden door ze digitaal op te slaan in Virtual Reality?

Het plan

Mijn plan is om een aantal karakteristieke oude bomen uit de gemeente Castricum of regio, vast te leggen door ze te scannen en digitaal om te zetten.

Per boom een digitaal gerenderde fotoprint, een korte digitale film waarin de boom de ‘hoofdrol’ heeft in zijn digitale droomwereld. En een 3d geprint model van de stam van de boom met daarin opgeborgen de zaden van de boom, als genetische databank.

Ik wil door middel ‘Photogrammetry’ en speciale software, namelijk ‘Blender3d’, bomen digitaal in 3d vastleggen. Ze leven als het ware voort, als digitaal monument, in een virtuele droomwereld.

Ik wil onderzoeken hoe we verdwijnende kwetsbare natuur kunnen behouden met nieuwe technieken. Maar ik ben ook nieuwsgierig naar oude historische manieren om natuur te archiveren en op te slaan. En wat is de emotionele waarde van een boom?

Ik nodig je uit om, op deze site, mee te kijken met mijn zoektocht.